Email paddlesports@paddlesports.com.au
Mail PO Box 141 
Preston
Victoria 3072
Australia
Telephone +61 (0)3 9478 3310 
Fax +61 (0)3 9478 3119
[COPYRIGHT © Paddlesports Australia 1993-2003]